LOGLINE

Η παρούσα πρόταση αφορά την παραγωγή ντοκιμαντέρ ιστορικού ενδιαφέροντος 6 ωριαίων επεισοδίων με θέμα τη ζωή και τη δράση των αδελφών Αλέξανδρου και Δημήτριου Υψηλάντη.

…Η σειρά θα αναδείξει τον πλούτο της ελληνικής Διασποράς κατά τα προεπαναστατικά χρόνια, τα δίκτυα των Ελλήνων ομογενών σε όλη την Ευρώπη, τους μηχανισμούς ανέλιξής τους σε ξένες αυτοκρατορικές αυλές, την ώσμωση με τις ιδέες του Διαφωτισμού στα μεγάλα κέντρα της ευρωπαϊκής παιδείας. Θα ξεδιπλωθεί έτσι το κουβάρι μιας από τις λαμπρότερες επαναστάσεις της εποχής της Νεοτερικότητας, της ελληνικής, μέσω της παρουσίασης των πεπραγμένων μιας από τις ιστορικότερες και αρχοντικές οικογένειες του οικουμενικού Ελληνισμού, της οικογένειας Υψηλάντη.

Επιστημονικος Σύμβουλος
Ιάκωβος Μιχαηλίδης

…Τρία είναι τα απαραίτητα στοιχεία μιας καλής μεταφοράς και στη σειρά μας υπάρχουν και τα τρία. Ενδιαφέροντες χαρακτήρες, κάτι που υπάρχει στη δική μας σειρά καθώς μιλάμε για προσωπικότητες που σημάδεψαν την ιστορία σε διεθνές επίπεδο, έντονες συγκρούσεις, όπου στην περίπτωσή μας έχουμε μία εποχή γεμάτη συγκρούσεις σε κάθε επίπεδο, κοινωνικό, πολιτικό, εθνικό και τέλος ένα υψηλό διακύβευμα για το οποίο ο ήρωάς μας καλείται να αγωνιστεί και να θυσιαστεί αν χρειάζεται προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Το διακύβευμά μας είναι η απελευθέρωση ενός ολόκληρου έθνους με ότι αυτό συνεπάγεται. Συνέχιση της μακραίωνης ιστορίας μας, της γλώσσας μας, της θρησκείας μας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης έτσι όπως οι Έλληνες πρώτοι θεμελίωσαν και αποτελούν ακόμα παγκόσμιες αξίες.

Σκηνοθέτης
Γιώργος Σαβόγλου

Η εναλλαγή των κάδρων, οι 2D & 3D γραφιστικές απεικονίσεις η προσαρμοσμένη πρωτότυπη μουσική, σε συνδυασμό με την φωτογραφία, τα γραφικά και τη δυνατότητα πιθανών αναπαραστάσεων όπου απαιτείται, θα αποτελέσουν τους πυλώνες που θα διασφαλίσουν ένα πέραν του άρτιου και ποιοτικού αποτελέσματος.

Τέλος η ευαισθησία με την οποία προσεγγίζεται σεναριακά η ιστορία, θα αγκαλιάσει και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του θεατή, προκαλώντας του συναισθήματα εθνικής υπερηφάνειας αλλά και προβληματισμού.

Παραγωγή
HoneyBee

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Αν εγώ εγνώριζον ότι οι ομογενείς μου είχον ανάγκην από εμέ και εστοχάζοντο, ότι εδυνάμην να συντελέσω εις την ευδαιμονίαν των, σου λέγω εντίμως, ότι ήθελον μετά προθυμίας κάμω κάθε θυσίαν, ακόμη και την κατάστασίν μου, και τον εαυτόν μου θα εθυσίαζον υπέρ αυτών».

Αυτά μεταξύ άλλων ήταν τα λόγια του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τον Εμμανουήλ Ξάνθο, όταν του ζητήθηκε να λάβει θέση σχετικά με την εγκατάλειψη των σκλαβωμένων Ελλήνων από τους εκτός Ελλάδας συμπατριώτες τους και κατέχοντες υψηλών θέσεων ανά την Ευρώπη. Τα χέρια δόθηκαν, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εισήλθε στους κύκλους της Φιλικής Εταιρείας σηματοδοτώντας την αρχή της αντίστροφης μέτρησης για την απελευθέρωση της Ελλάδας.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν το δεύτερο από τα επτά παιδιά του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, ηγεμόνα της Βλαχίας και Μολδαβίας και της Ελισάβετ Βακαρέσκου, «πρωτομάνας» των Φιλικών, καθώς υπό το πρόσχημα φιλολογικών συναντήσεων έφερε σε επαφή διάφορες σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του κλίματος για τη δημιουργία της Φιλικής Εταιρείας.

«Δούλος είναι εύκολον να γένη τις, όταν θέλη. Αυθέντης, είναι δύσκολον. Επιθυμούμεν ειρήνην, ας τρέξωμεν εις τα όπλα.»

Εις Πιάδα τη 12 Απριλίου 1826

Ο πατριώτης, Δημήτριος Υψηλάντης

Αυτά μεταξύ άλλων είπε κατά την Τρίτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων ο Δημήτριος Υψηλάντης. Εκπροσώπησε τον αδελφό του Αλέξανδρο και αναγνωρίστηκε ως Αρχιστράτηγος από τους οπλαρχηγούς του αγώνα τον Ιούλιο του 1821. Προσπάθησε να οργανώσει τακτικό στρατό με βάση τα ευρωπαϊκά σύγχρονα για την εποχή πρότυπα, ερχόμενος σε ρήξη με τους κοτζαμπάσηδες και τον «παλαιό τρόπο» διοίκησης.

Τα αδέλφια Υψηλάντη πρωταγωνίστησαν την περίοδο πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η συμμετοχή τους στον απελευθερωτικό αγώνα ήταν κομβικής σημασίας για την εξέλιξή του. Ο καθένας από το δικό του μετερίζι συνέδραμαν τα μέγιστα στη εξάπλωση της φλόγας της επανάστασης ο Αλέξανδρος, και στην εδραίωσή της ο Δημήτριος.